Rugăciuni pentru vrăjmași, de la sfinții Bisericii

Cuvinte duhovnicești Octombrie 3, 2020

Dacă vrem să iubim cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, avem de citit multe zile la rând aceste rugăciuni. În atașament le aveți gata de listat, față verso pe muchia scurtă, landscape.

Rugăciune pentru vrăjmași, a Sfântului Ierarh Nifon al Constanțianei

Doamne, miluiește pe cei ce mă urăsc, mă zavistuiesc și mă clevetesc! Niciunuia dintre aceștia să nu i se întâmple vreun rău pentru mine, păcătosul, nici acum, nici în viitor, nici în clipa morții, nici în ziua judecății. Ci mă rog, Doamne, sfarmă și destramă uneltirile diavolului, pentru că știi, Iubitorule de oameni, că acesta este cel ce-i ridică împotriva mea. Rogu-Te, Dumnezeul meu, ca precum nu m-ai pedepsit pe mine, ticălosul, ori de câte ori am greșit și am alergat cerând iertare la milostivirea Ta, tot așa și pe acești sfinți, robi ai Tăi, care mă vorbesc de rău, să nu-i pedepsești, ci sfințește-i cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, miluiește pe cei ce mă batjocoresc și mă ocărăsc. Tu știi că vicleanul diavol îi îndeamnă la rău, să mă facă și pe mine să supăr necontenit Preasfânt Numele Tău. Rogu-Te, Atotputernice Dumnezeule și Doamne al milei, iartă și binecuvintează pe cei ce mă disprețuiesc. Fă-i pe ei duhovnicești, sfinți mari, dă-le lor bunătate și blândețe. Dăruiește-le pace, luminează-i și-i învrednicește să se bucure de slava Ta cea veșnică, Iubitorule de oameni. Amin.

 

Rugăciunea celui prigonit de oameni, a Sf. Ignatie Briancianinov

Îți mulțumesc Ție, Domnul și Dumnezeul meu, pentru toate cele ce se săvârșesc asupra mea. Îți mulțumesc Ție pentru toate suferințele și ispitele pe care Tu le-ai îngăduit spre curățirea și vinde-carea sufletului și a trupului meu, care au fost pângărite și rănite de păcate. Miluiește și mântuiește acele unelte pe care le-ai folosit pentru tămăduirea mea, pe acei oameni care mi-au adus jigniri. Binecuvintează-i pe ei în veacul de acum și în cel ce va să fie. Socotește-le lor drept virtute ceea ce au făcut pentru mine. Dă-le lor dintru vistieriile Tale cele veșnice răsplată îmbelșugată. Ce Ți-am adus eu Ție? Oare vreo jertfă bineplăcută? Eu Ți-am adus doar păcate, doar călcări ale dumnezeieștilor Tale porunci. Iartă-mă, Doamne,   iartă-mă pe mine, cel vinovat înaintea Ta și înaintea oamenilor. Iartă-mă pe mine, cel fără de răspuns. Dăruiește-mi să mă încredințez și întru adevăr să cunosc că sunt păcătos. Dăruiește-mi să mă lepăd de îndreptățirile cele înșelătoare. Dăruiește-mi pocăință, dăruiește-mi dragoste către  aproapele, dragoste neprihănită pentru toți deopotrivă, atât către cei prin care Tu mă mângâi, cât și către cei ce mă ocărăsc. Dăruiește-mi răbdare întru toate suferințele mele. Omoară cugetul păcatului dintru mădularele mele. Taie de la mine voia mea cea păcătoasă și sădește în inima mea voia Ta cea sfântă, ca numai pe aceasta să o împlinesc cu faptele, cu cuvintele, cu gândurile și cu simțirile mele. Ție Ți se cade slavă pentru toate. Ție Unuia se cuvine slava! Singura mea avere este rușinarea feței și tăcerea buzelor. Stând înaintea feței judecății Tale întru sărăcăcioasa mea rugăciune, nu găsesc întru mine niciun lucru vrednic, ci din toate părțile sunt cuprins de mulțimea nenumărată a păcatelor mele, ca de un nor des și ca de o pâclă, având numai această singură mângâiere în sufletul meu: nădejdea întru mila și bunătatea Ta nemărginită. Amin.

 

Rugăciune pentru dobîndirea răbdării, a Sf. Ioan de Kronstadt

Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai răbdat prigonirile, batjocurile și chiar moartea pe cruce pentru mântuirea noas-tră, Cel ce ai spus că ”prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre”, arată nevrednicului Tău rob milele Tale cele bogate și dăruiește-i duhul răbdării, ca sufletul său cel încercat să dobîndească alinare. Vezi deznădejdea care îl ispitește, vezi încercarea prin care trece și ajută-l să iasă din ea curățit de păcate și pregătit să slujească Ție în toate zilele vieții sale, slăvind Numele Tău cel Sfânt, cântând împreună cu toți îngerii și cu toți sfinții: Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Atașamente: 
PDF icon rugaciuni_vrajmasi.pdf
Citește alte articole despre: rugaciuni dusmani